ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

Karzo Singapore Pte. Ltd. (စင်္ကာပူ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ပုဂ္ဂလိက လီမိတက် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော၊) ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ၊ အပေါင်းပါ ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ (ကုမ္ပဏီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ကို) မည်သို့မည်ပုံ ကျွန်ုပ်တို့၏ Karzo Singapore Pte. Ltd. မိုဘိုင်း App၊ website နှင့် စံသတ်မှတ်ချက် (Karzo) အား အသုံးပြုရာ၌ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် အသုံးပြုခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ အကာအကွယ် ပေးခြင်းကို ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒ၌ ရှင်းလင်းထားသည်။ ဤ Privacy Policy ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒ၌ online (ဥပမာ - website နှင့် မိုဘိုင်း ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ) နှင့် 0ffline (ဥပမာ - ဖုန်း (သို့) လူကို အသုံးပြု၍ ဒေတာစုဆောင်းခြင်း)၊ ပိုင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပေးထားသော (သို့) ရရှိစေသော လုပ်ငန်းများ အားလုံး အကျံုးဝင်သည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် စင်္ကာပူ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဒေတာဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးရေး အက်ဥပဒေ အရ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဒေတာ လွတ်လပ်မှုဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်များကို သီးသန့် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းများကို ကမ္ဘာအနှံ့ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သည့် အမိန့်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အခြေခံမူများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လည်းဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ လက်တွေ့ကျပါက အသုံးပြုရန် တာဝန်ယူသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကိုယ်ရေးဒေတာ အကာအကွယ် အက်ဥပဒေမှအပ (ဥပမာ- ဟောင်ကောင် SAR ကိုယ်ရေး လွတ်လပ်မှု ဥပဒေ နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ပါက ယင်းဥပဒေနှင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ လက်တွေ့ကျကျ ကိုက်ညီမှု ရှိအောင် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒအား အသုံးချသွားမည် ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးများကို သင်နားလည်သဘော ပေါက်ရန် အလို့ငှာ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒအား အလေးထား သုံးသပ်ပေးစေ လိုပါသည်။ Karzo ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ သင့်၏ သတင်းအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ သီးခြား ထုတ်ပေး၍ ဖြစ်စေ၊ ဤကိုယ်ရေး လွတ်လပ်မှု ပေါ်လစီပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား သင်ဝန်ခံ သဘောတူသည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သင်သဘောမတူပါက Karzo ကို အသုံးမပြုရ (သို့) သင့်၏ သတင်းအချက်အလက် တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပို့ပေးခြင်း မရှိစေရ။

မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်မပေးနိုင်ပါက သင့်အား အချို့သော ၀န်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းအချက်အလက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထင်ဟပ် ဖော်ပြရန် အခါအားလျော်စွာ ဤကိုယ်ရေး လွတ်လပ်မှု ပေါ်လစီအား ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Update (သို့) အပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင်သည်။ ပြင်ဆင် တည်းဖြတ်ထားသော ကိုယ်ရေး လွတ်လပ်မှု ပေါ်လစီကို တင်သည့်အခါ ချက်ချင်း ထိထိ ရောက်ရောက် အပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ အရေးပါသည့် အပြောင်းအလဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်လာပါက Karzo အပေါ် နို့တစ်စာ တစ်စောင်ကို ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ အသိပေး အကြောင်းကြားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးပေါ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ဆိုင်ရာမူဝါဒ အား သင် အချိန်မှန်မှန် ပုံမှန် သုံးသပ်နိုင်သည့်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ခံသည်။

Google Maps Application Program Interface (API) ကို အသုံးပြု၍ အခါအားလျော်စွာ Google မှ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးလွတ်လပ်မှု ပေါ်လစီအား http://www.google.com/privacy.html ကို ကိုးကား၍ ပါ၀င်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိပါက [email protected] သို့ အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းသနည်း။

သင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အဆင့်ဆင့် စုဆောင်းနိုင်သည်။

 • သင့်အမည်၊ အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် သင့် တည်နေရာ ဒေတာ၊
 • သင့် IP လိပ်စာ (သို့) အခြားသော ထူးခြားသည့် ခွဲခြားပေးရေး ကိရိယာများ အကျုံးဝင်သော Karzo သို့ အဝင်အထွက် လုပ်သည့်အခါ သင် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်၊
 • အောက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍ (၇) ပါ အင်တာနက်ဆာဗာမှ ဘရောက်စ်စာသို့ ပို့ပေးသည့် ဒေတာ ပက်ကေ့ချ် အချက်အလက်၊
 • Karzo ကို သင်အသုံးပြုသည့်အတိုင်း သင် ပေးထားသော အခြား သတင်းအချက်အလက် တခုခုနှင့်
 • သင်ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါက ဆက်သွယ်ရေး မှတ်တမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထား နိုင်သည်။

သင်သည် Karzo ၏ Driver အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက သင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့လည်းဘဲ အဆင့်ဆင့် စုဆောင်းနိုင်သည်။

 • Karzo အား သင် အသုံးပြုသည့်အခါ ဆက်စပ်သည့် သင့်၏ ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ၊ အခြားသော မှတ်ပုံတင် (သို့) ပရိုဖိုင်း သတင်းအချက်အလက်နှင့် သတင်းပို့ အချက်အလက်၊
 • သက်ဆိုင်ရာ အဖိုးအခများကို သင့်အား ကောက်ခံ ပေးချေရန် အလို့ငှာ လိုအပ်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များ၊
 • အဆင့်များဖော်ပြသည့် သတင်းအချက်အလက် (Karzo Driver အဖြစ် အခြားသော Karzo အသုံးပြုသူများမှ သင့်အား အဆင့် ခွဲခြားနိုင်ပါက၊ နှင့်
 • Driver ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အသေးစိတ် အချက်အလက်များ၊

သင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့်အတွက် အသုံးပြုသနည်း။

Karzo အပေါ် သင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ခံ ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ အကျုံးဝင်သည်။

 • သင် မည်သူ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စိစစ်ရန်၊
 • Booking လုပ်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေ ထုတ်ပေးခြင်းကို အဆင့်ဆင့် စိစစ်ခြင်း အပါအဝင် Karzo ၀န်ဆောင်မှုများအား သင့်အား ပေးရန်၊
 • သင့်ထံမှ တောင်းဆိုချက်ကိုဖြစ်စေ၊ ဆက်သွယ်ချက်ကိုဖြစ်စေ၊ တုန့်ပြန်ဖြေကြားခြင်းမပြုရန် (သို့) Karzo သို့ အပြောင်းအလဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်ထံ အသိပေး အကြောင်းကြားရန်၊
 • Karzo အသုံးပြုရာတွင် ကြပ်မတ်ပေးရန်၊
 • ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ လျှောက်တိုင်ချက် (သို့) ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ချိုးဖောက်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊
 • Karzo အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် သင် အကျိုးခံစားရေးအတွက် စျေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား သင့်ထံ ထုတ်ပေးရန်၊
 • စျေးကွက်နှင့် လုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လက်ခံ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Karzo အသုံးပြုသူများအဖြစ် အကျိုးခံစားလာသော သင့်အား ခွဲခြားသိမြင်စေရန်၊
 • အထက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပစ္စည်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအား သင့်ထံ အကွက်ချပြီး ဖော်ပြရန်၊
 • သင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုစုပေါင်း စာရင်းအင်းများကို စုဆောင်းထားရှိရန်နှင့် Karzo နှင့် ၀န်ဆောင်မှု အသုံးပြုပုံကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • သင့်ထံပေးသည့် ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် အခြား ကိစ္စများနှင့် အခြားသော အရင်းအမြစ်များမှ ကောက်ခံ ရရှိသော ဒေတာများနှင့် သင့်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒေတာများကို (ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်တွင် သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း) ချိန်ထိုးကြည့်ခြင်း၊
 • ကျွန်ုပ်တို့ပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်/ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်လာသူများ၏ အထူးစျေးကွက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အထူးလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်/ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ ကိစ္စအတွက် လည်းကောင်း၊ သင့် ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုရာ၌ လွယ်ကူမှုရှိစေရန်၊

ပြင်ပ စာချုပ်ဝင်များသို့ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောနိုင်သလား။

ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်နှင့် ဒေတာများအား အဝင်အထွက်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ နည်းလမ်းတကျ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ အပ်နှင်းထားသော ၀န်ထမ်းကိုသာ ခွင့်ပြုထားသည့်အပြင် အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေ အတွက်မှအပ တတိယအဖွဲ့အစည်းများသို့ ၎င်းကိုယ်ရေး အချက်အလက်နှင့် ဒေတာများအား ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထုတ်ဖော်မည် မဟုတ်ပါ။

 • ထိုသို့သော အချက်အလက် နှင့် / (သို့) ဒေတာများကို အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ နည်းလမ်းတကျ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားသူများသည် လည်းကောင်း၊ လျို့ဝှက်ချက်ကို တာဝန်ယူထား သည့် Karzo အပေါ် ၀န်ဆောင်မှုကို အလွယ်တကူ ပေးမည့် သူများဖြစ်သော ပြင်ပ ၀န်ဆောင်မှု ပေးသူများ (သို့) တတိယအဖွဲ့အစည်း ပေးသူများသို့ အချက်အလက်နှင့် / (သို့) ဒေတာများအား ထုတ်ဖော်ခြင်း နှင့် / (သို့) လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက၊
 • ယင်းအချက်အလက် နှင့် / (သို့) ဒေတာများအား အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ နည်းလမ်းတကျ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ အပ်နှင်းခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ အေးဂျင့်များ၊ အပေါင်းအပါများ (သို့) မိတ်ဖက်များသို့ အချက်အလက်နှင့် / (သို့) ဒေတာများအား ထုတ်ဖော်ခြင်း နှင့် / (သို့) လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက၊
 • လုပ်ငန်းအားလုံး (သို့) တစ်စိတ်တစ်ဒေသဆိုင်ရာ အဆိုပြုထားသော အရောင်း (သို့) ရောင်းထုတ်ခြင်း (သို့) ပစ္စည်းများ (သို့) အခြားသော ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ၏ portfolio ဆိုင်ရာ အခြားစာချုပ်ဝင်သို့ အချက်အလက်နှင့် / (သို့) ဒေတာများအား ထုတ်ဖော်ခြင်း နှင့် / (သို့) လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက၊
 • ကိုးကားသည့် အေဂျင်စီများအား ခရက်ဒစ်ပေးခြင်း၊ စုဆောင်းသည့် အေဂျင်စီများအား ကြွေးမြီထားပေးခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် / (သို့) အကာအကွယ်ပေးသည့် အေဂျင်စီများအား လိမ်လည်ခြင်း၊
 • ပြစ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ သင့်အား ဥပမာအားဖြင့် သံသယဖြစ်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (သို့) ဥပဒေကြောင်းအရ အမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် လိုအပ်သော လိမ်လည်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ယုံမှား သံသယဖြစ်ခြင်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် (သို့) ဥပဒေ အကျိုးသက်ရောက်မှု အေဂျင်စီများ ရှိခြင်း၊
 • Karzo ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ပါက သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ စာချုပ်ဝင် ဖြစ်သည့် သဘောတူညီချက် တစ်ခုခုအား အသုံးချခြင်း (သို့) အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်း အလို့ငှာ၊
 • Karzo လုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ဖြစ်ထွန်းရေး အလို့ငှာ လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်ယူပါက၊

အခြား အသုံးပြုသူများက ရရှိနိုင်သော သင်ရွေးချယ်ထားသည့် အချက်အလက်များကို လက်ရွေးစဉ် အုပ်စု၌ တွေ့မြင်သဖြင့် သင့်အနေဖြင့် Karzo လူမှုကွန်ရက် သွင်ပြင်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဂရုစိုက်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် ထိုသို့ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသော်လည်း ၎င်းသွင်ပြင်များကို အသုံးပြုရာ၌ လုပ်ငန်း၏ သာမန် ဆောင်ရွက်ချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကြပ်မတ်ပေးခြင်း မရှိပါ။

တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် နှင့်/ (သို့) ဒေတာအချို့ (သို့) စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပြင်ပရှိ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ အချက်အလက် ဒေတာ (သို့) Karzo လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော၊ နိုင်ငံများနှင့် စီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေများ၏ ဒေတာအချက်အလက်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လွှဲပြောင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။ နှင့် / (သို့) ၎င်းတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင် အသုံးပြုရသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် နယ်မြေများတွင် Karzo ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပစ္စည်းများအား သင်အသုံးပြုပါက (သို့) ပြည်ပ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာများ (သို့) ဆောင်ရွက်ပေးသူများနှင့် ၀န်ဆောင်မှု ပေးသူများအား အခြေပြုပါက ဤသို့ ဖြစ်နိုင်၍၊ ဤပေါ်လစီအရ ၎င်းပြည်ပရှိ တတိယ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် နှင့် / (သို့) သင့်၏ ဒေတာများအား လည်းကောင်း၊ လှို့ဝှက်ချက်နှင့် ဒေတာကာကွယ်ပေးရေး တာဝန်များကို ပြည်ပရှိ တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှ အတိအကျ လိုက်နာထမ်းဆောင်ပေးခြင်းကို ပီပြင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဘက်မှ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

တိုက်ရိုက် စျေးကွက် ထိုးဖောက်ရေးအတွက် အချက်အလက် တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုသလား။

သင် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ သဘောတူညီမှု ရှိပါက (သို့) သက်ဆိုင်ရာနှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရသော မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) (အလားတူ) အား သင်မှတ်ပုံမတင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အပေါင်းအပါများသည် သင်၏ ဖုန်းနံပါတ်သို့ စျေးကွက်ထိုးဖောက်ရေး မက်ဆေ့ချ်ကို ပို့ပေးနိုင်သည်။ (သို့) ၎င်းမက်ဆေ့ချ် ပို့ပေးခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ခွင့်ပြုပေးနိုင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးသော ကိုယ်ရေး အချက်အလက်နှင့် ဒေတာများအပေါ် အခြေပြုသည့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင် ရေးနှင့် စျေးကွက်ထိုးဖောက်ရေး အချက်အလက်များ၊ သတင်းလွှာများအား အခါအားလျော်စွာ သင့်ထံ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပေါင်းအပါတို့မှ ပို့ပေးနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်စျေးကွက် ထိုးဖောက်ရာတွင် သင့်၏ အချက်အလက်နှင့် ဒေတာများအား ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် ထိုကိစ္စအတွက် သင့်၏ သဘောတူညီချက် (သို့) (ကန့်ကွက်စရာ မရှိကြောင်း ဖော်ပြချက်) တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သည်။

အောက်ဖော်ပြပါ ၀န်ဆောင်မှု၊ ပစ္စည်းနှင့် အကြောင်းအရာ အမျိုးအစားအလိုက် စျေးကွက် ထိုးဖောက် နိုင်သည်။

 • ပို့ဆောင်ရေး၊ ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ယာဉ်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ၊
 • ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် လူမှုရေး၊ အစုအဝေး အပါအဝင် အကန့်အသတ် မရှိဘဲ သင်နှင့် Karzo အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပေါင်းအပါများမှ ဆောင်ရွက်ပေးသော အထူးပွဲများ၊
 • ဆုလဒ်၊ သစ္စာရှိခြင်း (သို့) အထူးအခွင့်အရေး ရယူခြင်း ပရိုဂရမ်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ၊
 • ကူပွန်၊ လျော့စျေး၊ အဝယ်ကမ်းလှမ်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ပွဲများ အပါအဝင် အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ။
 • အပေါင်းအပါများနှင့် ကြေငြာပေးသူများမှ ဖော်ပြပေးသော ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ (သက်ဆိုင်ရာ ကြော်ငြာများ နှင့် / (သို့) လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေး (သို့) စျေးကွက်ထိုးဖောက်ရေး အချက်အလက်များတွင် အကြောင်းအားလျော်စွာ လိုအပ်သလို သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် အပေါင်းအပါများနှင့် ကြော်ငြာသူများ၏ အမည်နာမများကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။) နှင့်
 • ပရဟိတ နှင့် / (သို့) အကျိုးအမြတ် မမျှော်ကိုးသည့် ကိစ္စများအတွက် လှုဒါန်းခြင်းနှင့် ထည့်ဝင်ခြင်း။

အထက်ပါ ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများ၊ အကြောင်းအရာများနှင့် ပရဟိတ (သို့) အကျိုးမမျှော်ကိုးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပေးသော ကျွန်ုပ်တို့ နှင့်/ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပေါင်းအပါများ၊ တတိယအဖွဲ့အစည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများမှဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများ၊ အကြောင်းအရာများအား ထုတ်ပေးနိုင်သည် (သို့) အကျိုးဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများ၊ အကြောင်းအရာများကို စျေးကွက် ထိုးဖောက်ရာ၌ ၎င်းတို့ အသုံးပြုရေးအတွက် ပြင်ပ စာချုပ်ဝင်များသို့ သင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် နှင့်/ သို့မဟုတ် ဒေတာများအား ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ထိုကိစ္စအတွက် သင့်ထံမှ စာဖြင့် သဘောတူညီချက် (သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်စရာ မရှိကြောင်း ဖော်ပြချက်) တို့အား ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သည်။

အချိန်မရွေး ကျွန်ုပ်တို့ထံ [email protected] ဖြင့် အီးမေးလ်ပို့ပေး၍ ထိုသို့သော စျေးကွက် ဆက်သွယ်ချက်များကို လက်ခံ ရယူခြင်းဖြင့် သင် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊

ရွေးထုတ်၊ ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ခွင့်ပြုထားသည့် ၀န်ဆောင်မှု နို့တစ်စာနှင့် ပစ္စည်း update ကဲ့သို့သော စျေးကွက်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် မက်ဆေ့များကို သင် လက်ခံ ရယူနိုင်သေးကြောင်း မှတ်သားစေလိုပါသည်။

ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ရေး ဒေတာအား ကျွန်ုပ် အဝင်အထွက် လုပ်နိုင်သလား။ အမှားပြင်နိုင်သလား။

ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကင်းလွတ်ချက်အရလည်းကောင်း၊ ၎င်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ လည်းကောင်း သင် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်မှာ -

 • သင့်အတွက် ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ရှိမရှိ၊ ၎င်းဒေတာများ၏ မိတ္တူများကို လက်ခံ မခံ စိစစ်ခြင်း၊
 • တိကျမှုမရှိသော သင်၏ ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အမှားပြင်ပေးခြင်း၊
 • ကိုယ်ရေးဒေတာဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါ်လစီများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ကိုယ်ရေးဒေတာ အမျိုးအစားများကို အသိပေး အကြောင်းကြားရာ တွင် လည်းကောင်း သေချာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

ဒေတာ အဝင်အထွက် တောင်းဆိုချက်များကို စိစစ်ရေးအတွက် ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ ထိုက်သင့်သည့် အဖိုးအခများကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ချပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကိုယ်ရေးဒေတာများကို အဝင်အထွက်လုပ်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ရေးဒေတာများကို အမှားပြင်ဆင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဒေတာအမျိုးအစားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက် စျေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်းကို လက်မခံရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ တောင်းဆိုချက်များကို အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ [email protected] နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပေးပို့ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အလားတူ ထိုသို့တောင်းဆိုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ၎င်းတောင်းဆိုချက်၌ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပေးသင့်သည်။

သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ အကာအကွယ်ပြုသင့်သနည်း။

အခွင့်မဲ့ အဝင်အထွက်လုပ်ခြင်း၊ မတော်တဆ ဆုံးရှုံးသွားခြင်း (သို့) ပျက်စီးသွားခြင်းမှ သင့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို အကာအကွယ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၌ လုံလောက်သော အစီအမံများ ထားရှိသည်။ Karzo ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ အချို.သော ကဏ္ဍများသို့ သင် အဝင်အထွက် လုပ်နိုင်ရန် သင့်အတွက် လျှို.၀ှက်နံပါတ်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ပေးထားသည်။ (သို့မဟုတ် သင် ရွေးချယ်ထားသည်) ဖြစ်ပါက ဤလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို သင်လျှို့ဝှက်ထားရှိရန် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို မည်သူ့ကိုမျှ မပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ သင့်အား တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။

ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ၊ အင်တာနက်မှတဆင့် အချက်အလက်များကို ပို့ပေးခြင်းဖြင့် အပြည့်အဝ လုံခြုံမှုမရှိချေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ဒေတာအချက်အလက်များကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် အကာအကွယ်ပေးသော်လည်း Karzo ၀န်ဆောင်မှုသို့ ပို့ပေးသော ဒေတာ၏ လုံခြုံမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အာမ မခံပါ။ ပို့သမျှအတွက် သင်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်၏ ဒေတာ အချက်အလက်များ ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိသည့်အခါ အခွင့်မဲ့ အဝင်အထွက်မလုပ်နိုင်အောင် အကာအကွယ်ပေးရေးအတွက် အားထုတ်ရန် အတိအကျ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လုံခြုံရေး အသွင်အပြင်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုရလိမ့်မည်။

အင်တာနက်ဆာဗာဖြင့် ဘရောက်စ်စာသို့ ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်များ(Cookies)ကို ကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေး၍ မည်သို့ အသုံးပြုသင့်သနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုသူများ မည်သို့မည်ပုံ အသုံးပြုသည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် အထောက်အကူ ပြုရေးအတွက် Google ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးချသည်။ Google Analytics သည် Google Inc မှ ပေးသော ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ Google သည် လမ်းကြောင်းပြရေးအတွက် စုဆောင်း ရယူထားသော ဒေတာများကို အသုံးချ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် အသုံးပြုရေးကို စိစစ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွက် အစီရင်ခံစာများကို ပြုစု၍ အခြားသော Google ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့အား မျှဝေသည်။ Google သည် မိမိကိုယ်ပိုင် ကြော်ငြာသည့် ကွန်ရက်၌ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများကို ရှေ.နောက် စကားရပ်နှင့် ညီညွတ်အောင် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်သညာ ပြု၍လည်းကောင်း၊ စုဆောင်းထားသော ဒေတာများကို Google မှ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်၌ ဖော်ဆောင်သည့် Google Analytic အသွင်အပြင်များတွင် ကြော်ငြာ အခင်းအကျင်း (လူဦးရေဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အကျိုးစီးပွား အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း) အကျုံးဝင်သည်။ ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ကိုယ်ရေး လွတ်လပ်မှု ပေါ်လစီဆိုင်ရာ Google Analytic ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဤ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သင် ၀င်ရောက်ခြင်းကို ကန့်သတ်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Google ၌ Google Analytic မှ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို အသုံးပြု မျှဝေပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

အချို.သော အင်တာနက်ဆာဗာမှ ဘရောက်စ်စာသို့ ပို့ပေးသော ဒေတာပက်ကေ့ချ်များ (ဥပမာ - Google Analytic ၏ ဒေတာပက်ကေ့ချ်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ Karzo ၀န်ဆောင်မှု၏ တစိတ်တဒေသဖြစ်သည့် အခြားသော အလားတူ နည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၀န်ဆောင်မှုကို သင် အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် အသုံးပြုသော ဒေတာပက်ကေ့ချ်များကိုလည်းကောင်း (ဥပမာ - အချက်အလက် သို့ သင်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း (သို့) အပြည့်အဝ မှတ်ပုံတင်နိုင်ခြင်း) နောင်တွင် ၀င်ရောက်ရေးအတွက် သင့်အား ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်စေခြင်းကို သိမ်းဆည်း နားလည် သဘောပေါက်ရေးအတွက် သဘောပေါက်ရန် လည်းကောင်း၊ ကြော်ငြာများကို တသမတ်တည်း အပြည့်အဝ သတိထား ကြော်ငြာရေး အတွက် လည်းကောင်း၊ နောင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ပိုကောင်းမွန်သော ဆိုဒ် အတွေ့အကြံုနှင့် ကိရိယာများ ကို ပို့ပေးရန် အလို့ငှာ ဆိုဒ် အသွားအလာနှင့် အပြန်အလှန် ဆောင်ရွက်ချက်များဆိုင်ရာ စုစုပေါင်း ဒေတာများကို စုဆောင်းရေးအတွက် ဒေတာပက်ကေ့ချ်များကို အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုဒ်သို့ လာရောက်သူများအား ပို၍ နားလည်မှု ရှိစေရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် တတိယအဖွဲ့အစည်း ၀န်ဆောင်မှု ပေးသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကြား စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းအား ပိုမိုဖြစ်ထွန်း လည်ပတ်စေရန် အကူအညီ ပေးသည်မှအပ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ရရှိထားသော အချက်အလက်များကို ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား အသုံးပြုခွင့် မပေးပါ။

Karzo ၏ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် အချို့သော browser မှ အင်တာနက် ဆာဗာသို့ ပို့ပေးသော ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်များ (ဥပမာ- google analytics ၏ ဒေတာပက်ကေ့ချ်များ) နှင့် အခြားသော အလားတူ နည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် အသုံးချသည်။ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား သင်အသုံးပြုနိုင်ရေး ကိစ္စအလို့ငှာ (ဥပမာ- သင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) အဝင်အထွက် ပြုလုပ်ခြင်း အချက်အလက်များကို အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်) နှင့် နောင်အနာဂတ်တွင် ပို၍ကောင်းမွန်သော ဆိုဒ်အတွေ့အကြံုများ ပေးနိုင်ရန် အလို့ငှာ ဆိုဒ်အသွားအလာနှင့် အပြန်အလှန် ဆောင်ရွက်ပေးချက်ဆိုင်ရာ စုစုပေါင်း ဒေတာများကို စုဆောင်း ရယူထားရှိရန်နှင့် နောင်တွင် လာရောက်ရေးအတွက် သင့်၏ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက် သိမ်းဆည်းထားရေး၊ အသုံးပြုသည့် ပုံစံအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဆောင်ရွက်ရေး၊ နှင့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများတွင် အပြည့်အဝ သတိရှိရှိ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ရေးအတွက် Browser သို့ အင်တာနက်ဆာဗာမှ ပို့ပေးသော ဒေတာပက်ကေ့ချ်များကို အသုံးချရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုဒ်သိိ့ု လာရောက်သူများအား ပို၍ နားလည်မှု ရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် တတိယအဖွဲ့အစည်း ၀န်ဆောင်မှု ပေးသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကြားစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းအား ပိုမိုဖြစ်ထွန်း လည်ပတ်စေရန် အကူအညီ ပေးသည်မှအပ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ရရှိထားသော အချက်အလက်များကို ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား အသုံးပြုခွင့် မပေးပါ။

Karzo ကဏ္ဍအားလုံးကို အသုံးချခြင်း မရှိစေရန် အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည့် ဤအရာကို သင်သတိမူ မိသော်လည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသော ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်များ (သင့်၏ browser (သို့) ကိရိယာ settings ကို အသုံးပြုခြင်း) ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင်ရွေးထုတ်နိုင်သည်။

ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ဆက်လက်ထားရှိခြင်း

သင့်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် နှင့် / (သို့) ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်ထဲတွင် ၎င်းတို့အား လုံလုံခြံုခြံု သိမ်းဆည်းထားရှိမည် ဖြစ်သည်။ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဋ္ဌာနတွင်း ပေါ်လစီများအရ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် နှင့် / (သို့) ဒေတာများကို အသင့်အချက်အလက် ထဲမှ ပယ်ဖျက််ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာဖြင့် တောင်းဆိုမှု မပြုလုပ်မချင်း သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ရပ်စဲသွားပြီးနောက် သင့်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် နှင့် / (သို့) ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်ထားရှိနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းအတွက် ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေကြောင်းအရ လိုအပ်ချက် ရှိ၍ဖြစ်စေ၊ ၎င်းအချိန်ကာလအထိသာ သင့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်ထားရှိမည် ဖြစ်သည်။

တတိယအဖွဲ့အစည်း ၀က်ဆိုဒ်သို့ ချိတ်ဆက်မှု

တတိယအဖွဲ့အစည်း ပစ္စည်းများ (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တိုု့၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် အခါအားလျော်စွာ Karzo တွင် ပါ၀င်စေနိုင်သည်။ (သို့) သို့ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤတတိယအဖွဲ့အစည်း၏ ဆိုဒ်များတွင် သီးခြားလွတ်လပ်သည့် ကိုယ်ရေး လုံခြုံမှု ပေါ်လစီများ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤချိတ်ဆက်သည့် ဆိုဒ်ပါ အကြောင်းအရာနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်မယူပါ။ (သို့) ပေးဆပ်ရန် တာဝန်မယူနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Karzo ၏ ဖြောင့်မှန်မှုကို လည်းကောင်း၊ ဤဆိုဒ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တုံ့ပြန်မှုကို လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်အကာအကွယ်ပေးလိုပါသည်။

Karzo သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသော ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများကိုစီမံခန့်ခွဲပြီး ကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပြည်တွင်းနေရာအနှံ့ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသည်။